Picture of 教學小組 普化
普化一演習課第一堂課開跑囉!從10月1日起,每週一晚上7~9pm及每週四晚上6~8pm,地點SB203
by 教學小組 普化 - Thursday, 27 September 2012, 04:09 PM
 
 各位同學 :

普化一演習課第一堂課開始囉!從 10 月 1 日起,每週一晚上 7~9pm 及每週四晚上 6 ~8pm ,地點 SB203 。請大家告訴大家!

普化一演習的上課內容主要以解答課後勾選的習題為主,演習課的進度請參照附件。學期結束後,普化一演習課的出席率將會提供給各班老師當成學期總成績加分的依據。

最近除了原本的普化教學網( http://gchem.ac.nctu.edu.tw/ ),我們又在 moodle 系統建立一個功能較強的普化教學網,此新網站提供了以下重要的免費學習教材:

  • 各章勾選習題的題號
  • 偶數習題的標準解答
  • 無限次數的各章網路小考練習(以選擇題為主,即時批改及提供解答)
  • 各章討論區

moodle 系統上普化教學網的登入方法:

若有任何問題無法登入,歡迎隨時與資訊技術服務中心的廖文宏先生聯絡,他的聯絡資訊:

大偉


2012普化演習課行事曆

週次

週一演習課內容

地點:SB203 時間:79pm

博士助教:李俞範(分機:56579

演習課內容

地點:SB203 時間:68pm

博士助教:李俞範(分機:56579

Week 3

Chapter 14, 11, 13, 14, 16, 23, 30, 32, 34, 50 (Oct 1)

Chapter 14, 11, 13, 14, 16, 23, 30, 32, 34, 50 (Oct 4)

Week 4

Chapter 154, 64, 68, 70, 71, 72, 84, 90, 96, 106 (Oct 8)

Chapter 154, 64, 68, 70, 71, 72, 84, 90, 96, 106 (Oct 11)

Week 5

Chapter 25, 11, 16, 21, 28, 30, 35, 39, 42, 48 (Oct 15)

Chapter 25, 11, 16, 21, 28, 30, 35, 39, 42, 48 (Oct 18)

Week 6

Chapter 249, 51, 53, 59, 64, 67, 69, 75, 77, 84, 88 (Oct 22)

Chapter 249, 51, 53, 59, 64, 67, 69, 75, 77, 84, 88 (Oct 25)

Week 7

Break

Break

Week 8

Chapter 33, 6, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 23 (Nov 5)

Chapter 33, 6, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 23 (Nov 8)

Week 9

Chapter 328, 31, 35, 39, 54, 58, 62, 65, 68 (Nov 12)

Chapter 328, 31, 35, 39, 54, 58, 62, 65, 68 (Nov 15)

Week 10

Break

Break

Week 11

Chapter 44, 11, 27, 31, 38, 43, 49, 52, 58, 62, 65, 70, 74, 77, 82, 85, 90, 93 (Nov 26)

Chapter 44, 11, 27, 31, 38, 43, 49, 52, 58, 62, 65, 70, 74, 77, 82, 85, 90, 93 (Nov 29)

Week 12

Chapter 51, 3, 6, 9 , 13, 17, 21, 22, 26, 28, 30 (Dec 3)

Chapter 51, 3, 6, 9 , 13, 17, 21, 22, 26, 28, 30 (Dec 6)

Week 13

Chapter 533, 36, 39, 45, 51, 53, 54, 58, 64, 65 (Dec 10)

Chapter 533, 36, 39, 45, 51, 53, 54, 58, 64, 65 (Dec 13)

Week 14

Chap 7 : 5, 13, 18, 22, 24, 26, 35 (Dec 17)

Chap 7 : 5, 13, 18, 22, 24, 26, 35 (Dec 20)

Week 15

Chapter 748, 52, 67, 70, 74, 78, 82, 88 (Dec 24)

Chapter 748, 52, 67, 70, 74, 78, 82, 88 (Dec 27)

Week 16

New Year’s Eve (Break)

Chapter 81, 5, 11, 16, 21, 25, 27, 33, 35 (Jan 3)

Week 17

Chapter 81, 5, 11, 16, 21, 25, 27, 33, 35 (Dec 31)

Chapter 837, 44, 45, 49, 53, 57, 63, 67, 69 (Jan 10)

Week 18

Chapter 837, 44, 45, 49, 53, 57, 63, 67, 69 (Jan 7)