Picture of Ta-Wei Li
普化一演習課第一堂課開始囉!從9月26日起,每週一、四晚上6點~8點,地點SB201
by Ta-Wei Li - Monday, 26 September 2011, 02:31 PM
 

各位同學:

普化一演習課第一堂課開始囉!從9月26日起,每週一、四晚上6點~8點,地點SB201。請大家告訴大家!

普化一演習的上課內容主要以解答課後勾選的習題為主,演習課的進度請參照附件。學期結束後,普化一演習課的出席率將會提供給各班老師當成學期總成績加分的依據。

最近除了原本的普化教學網(http://gchem.ac.nctu.edu.tw/),我們又在moodle系統建立一個功能較強的普化教學網,此新網站提供了以下重要的免費學習教材:

  1. 各章勾選習題的題號
  2. 偶數習題的標準解答
  3. 無限次數的各章網路小考練習(以選擇題為主,即時批改及提供解答)
  4. 各章討論區

moodle系統上普化教學網的登入方法:

  1. 網址:http://moodle.nctu.edu.tw
  2. 帳號為學號,密碼跟選課系統相同或身份證後6碼。若有任何問題無法登入,歡迎隨時與資訊技術服務中心的陳彥達先生聯絡,他的聯絡資訊:

大偉


週次

週一演習課內容

地點: SB201 時間: 6 ~ 8pm

博士助教: 楊逸群 (分機: 56511 )

週 四 演習課內容

地點: SB201 時間: 6 ~ 8pm

博士助教:姚世文(分機: 56579 )

Week 3

Chapter 1 : 5, 8, 11, 14, 15, 24, 32, 34, 39, 42, 46, 52, 54 ( Sep. 26 )

Chapter 1 : 5, 8, 11, 14, 15, 24, 32, 34, 39, 42, 46, 52, 54 ( Sep. 29 )

Week 4

Chapter 1 : 60, 62, 68, 69, 70, 74, 78, 82, 87, 92, 94, 97 ( Oct. 3 )

Chapter 1 : 60, 62, 68, 69, 71, 74, 78, 82, 87, 92, 94, 97 ( Oct. 6 )

Week 5

放假( Oct. 10 )

Chapter 2 : 5, 11, 16, 21, 28, 30, 35, 39, 42, 48 ( Oct. 13 )

Week 6

Chapter 2 : 5, 11, 16, 21, 28, 30, 35, 39, 42, 48 ( Oct. 17 )

Chapter 2 : 49, 51, 53, 59, 64, 67, 69, 75, 77, 84, 88 ( Oct. 20 )

Week 7

Chapter 2 : 49, 51, 53, 59, 64, 67, 69, 75, 77, 84, 88 ( Oct. 24 )

Chapter 3 : 6, 10, 12, 22, 26, 28, 30, 37 ( Oct. 27 )

Week 8

Chapter 3 : 4 6, 10, 12, 22, 26, 28, 30, 37, 44, 52, 56, 58, 60, 63, 67 ( Oct. 31 )

Chapter 3 : 44, 52, 56, 58, 60, 63, 6 ( Nov. 3 )

Week 9

Break ( Nov. 7 )

Break ( Nov. 10 )

Week 10

Chapter 4 : 3, 9, 14, 25, 27, 36, 43, 47, 52, 54, 59, 65, 67, 71, 73, 82, 83, 90, 91, 93 ( Nov. 14 )

Chapter 4 : 3, 9, 14, 25, 27, 36, 43, 47, 52, 54, 59, 65, 67, 71, 73, 82, 83, 90, 91, 93 ( Nov. 17 )

Week 11

Chapter 5 : 1, 7, 12, 13, 17, 22, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 54, 57, 59, 61, 62, 65, 67, 68, 70 ( Nov. 21 )

Chapter 5 : 1, 7, 12, 13, 17, 22, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 54, 57, 59, 61, 62, 65, 67, 68, 70 ( Nov. 24 )

Week 12

Chapter 6: 1, 3, 5, 7, 8-10, 13, 15, 21, 23, 25, 29, 32-34 ( Nov.28 )

Chapter 6: 1, 3, 5, 7, 8-10, 13, 15, 21, 23, 25, 29, 32-34 ( Dec. 1 )

Week 13

Chapter 6 : 37, 39-41, 43, 45, 48, 49, 51, 57, 61, 63 ( Dec. 5 )

Chapter 6 : 37, 39-41, 43, 45, 48, 49, 51, 57, 61, 63 ( Dec. 8 )

Week 14

Break ( Dec. 12 )

Break ( Dec. 15 )

Week 15

Chapter 7 : ( Dec. 19 )

Chapter 7 : ( Dec. 22 )

Week 16

Chapter 8 : 1, 5, 7, 13, 14, 15, 21, 23, 25, 26 ( Dec. 26 )

Chapter 8 : 1, 5, 7, 13, 14, 15, 21, 23, 25, 26 ( Dec. 29 )

Week 17

Chapter 8 : 27, 31, 35, 51, 53, 54, 57, 59, 63, 69 ( Jan. 2 )

Chapter 8 : 27, 31, 35, 51, 53, 54, 57, 59, 63, 69 ( Jan. 5 )